foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

Május

Feladat, program

Felelős

Nevelőtestületi értekezlet, felsős munkaközösségi értekezlet, fogadóóra –május 6.

Fábián Judit

dr. Varjúné Juhász Mária

Anyák napja- alsó tagozat

osztályfőnökök

Én is tudok valamit vetélkedő-III.forduló - május 6-10.

Derékné Szabó Anikó

Domjánné Mogyorósi Ildikó

Kiss Ágnes

Tiringer Tímea

Kimeneti mérés 6. és 8. évfolyamon a tanulók matematikai kompetenciájáról -  május 6-10.

matematikatanárok

Éljünk egészségesen Abán! labdarúgó bajnokság III. fordulója 2., 3., 4. osztályos tanulók részére -  május  8.

Szalai Marianna

Penczu Attila

Madarak és fák napja – május 10.

Tündikné Kiss Csilla

Országos kompetenciamérés idegen nyelvből-május 22.

Fábián Judit

Pintérné Horváth Ildikó

Országos kompetenciamérés-május 29.

Fábián Judit

Pintérné Horváth Ildikó

Védelembe vett területek takarítása

diákok, osztályfőnökök

Osztálykirándulások

osztályfőnökök

Iskola udvarának virágosítása

Kutasiné Gyarmati Veronika

Kihívás napja-május 29.

         - átmenet alsó tagozatból felső tagozatba:

                   - sportfoglalkozás

         - közlekedési verseny

Banyó Sándor

Bor József Dezső

Kutasiné Gyarmati Veronika

Szalai Marianna

Alsós munkaközösségi megbeszélés- május 30.

Derékné Szabó Anikó

Atlétika Diákolimpia

Bor József Dezső

Földszinti faliújság elkészítése – alsó tagozat

Mencigárné Schultz Marianna Domjánné Mogyorósi Ildikó

Földszinti faliújság elkészítése – felső tagozat

Bor József Dezső

Hónap tanítói és tanárai -  bemutató órák

Huszár Tamara

Penczu Attila

dr. Varjúné Juhász Mária

Boldogságóra – alsó tagozat

Banyó Piroska

Kolohné Balogh Ágnes

Boldogságóra – felső tagozat

Tündkné Kiss Csilla