foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

 

 A tanév helyi rendje

 

 1. A szorgalmi idő

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján

1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.

A 2018/2019. tanévben a szorgalmi idő

- első tanítási napja 2018. szeptember 1. (hétfő)

- utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek)

A tanítási napok száma 181 nap.

1.2. A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart.

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2019. február 1- jéig kapják kézhez a tanulók.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2019. június 14.

 1. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján hat nap használható fel tanítási munkanapként, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

1018.október – Tantestületi kirándulás

 1. november 10. – Pályaorientációs nap
 2. december 15. - Nevelési értekezlet
 3. április 17. - Nevelési értekezlet
 4. május – Osztálykirándulások
 5. június 13. – Aba Sámuel Napok

                                                          

 1. A szünetek időtartama

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján:

Őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

Téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

Tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről.

A szünetek meghatározásával kapcsolatos szabályok

 

 1. Az iskola a szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

 

 1. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja:

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján


Megemlékezés neve

A megemlékezés

időpontja

A szervezésért

felelős pedagógus(ok)

A megemlékezésben résztvevő osztályok, csoportok

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)

2019. február 26.

Bogdán Edina

iskolai szinten

Nemzeti ünnep (március 15.)

2019. március 14.

 

Bogdán Edina,

alsós osztályfőnökök

iskolai szinten

 

Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.)

2019. április 16.

Bogdán Edina

iskolai szinten

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

2019. június 4.

Fábián Judit

iskolai szinten

Aradi vértanúk (október 6.)

2018. október 5.

Bogdán Edina

iskolai szinten

 

Nemzeti ünnep (október 23.)

2018. október 19.

Fábián Judit

iskolai szinten

 

 1. Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján/

Ünnep megnevezése

Az ünnepség

(ünnep) megtartásának

időpontja

A szervezésért

felelős pedagógus(ok)

A megemlékezésben résztvevő osztályok, csoportok

Tanévnyitó

2018.szeptember 3.

Fábián Judit, Pintérné Horváth Ildikó,

Bogdán Edina

Iskolai szintű

Tanévzáró ünnepély

2019. június 19.

Fábián Judit, Pintérné Horváth Ildikó

Iskolai szintű

Ballagás

2019. június 15.

Fábián Judit, Borné Kovács Judit, Szecsődi Rita

Iskolai szintű

 

 1. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja alapján/

A nevelőtestületi értekezletek terve:

Értekezlet dátuma

Az értekezlet célja, főbb napirend

Felelős

2018.08.22.

Alakuló értekezlet

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2018.08.29.

Tanévnyitó értekezlet

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2018.10.01.

Időszerű feladatok

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2018.11.05.

Időszerű feladatok

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2018.12.03.

Időszerű feladatok

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2019.01.07.

Időszerű feladatok

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2019.01.25.

Félévi osztályozó értekezlet

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2019.03.04.

Időszerű feladatok

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2019.04.01.

Időszerű feladatok

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2019.05.06.

Időszerű feladatok

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2019. 06.14.

Év végi osztályozó értekezlet

Fábián Judit tagintézmény-vezető

2019. 06.28.

Tanévzáró értekezlet

Fábián Judit tagintézmény-vezető

 

A szülői értekezletek terve:

 

Értekezlet dátuma

Az értekezlet célja

Felelős

2018. szeptember

Tanév eleji szülői értekezlet

osztályfőnökök

2019. február

Félévi szülői értekezlet

osztályfőnökök

2019. május-június

Tanév végi szülői értekezlet

osztályfőnökök

 

A fogadóórák terve:

 

Fogadóórákat havonta tartunk októbertől májusig február kivételével minden hónap első hétfőjén 17 órától 18 óráig. Ezek időpontjai a következők:

2018.október 1.

 1. november 5.
 2. december 3.
 3. január 7.
 4. március 4.
 5. április 1.
 6. május 6.

 

Intézményünk összes pedagógusa várja a szülőket, hogy igény szerint lehetőségük legyen gyermekük egyéni fejlődését, iskola közösségben való részvételét megbeszélni.

További fogadóórák egyénileg egyeztetett időpontban is lehetségesek.