foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

Az intézmény nyitva tartási rendje

1. Az iskola Szent István király téri épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6-tól este 20 óráig, a Béke téri épület fél 7-től 19 óráig van nyitva. Rendkívüli esetekben a tagintézmény- -vezető engedélyével a nyitva tartás meghosszabbítható.2.

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

3. Az iskolába a tanulóknak és a pedagógusoknak is a foglalkozások megkezdése előtt minimum 15 perccel kell megérkezniük.

4. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják.

5. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére a tagintézmény-vezető vagy a tagintézmény-vezető helyettes engedélyével lehetséges.

6. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában történik 8.00 óra és 16.00 óra között.

7. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a tagintézmény-vezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza.

8. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik a tagintézmény vezetőjétől engedélyt kaptak.